BASSINANLÆG OVER ENGEN

Et byggeprojekt er en tillidssag

BASSINANLÆG OVER ENGEN

02-07-18 Ikke-kategoriseret 0
Entreprise: Hovedentreprise
Beskrivelse: Tingstrup Sø - Bassinanlæg over engen
Bygherre: Thisted Spildevand Transport A/S
Sted: Over Engen, Thisted
År: 2018

Projektet består af følgende elementer:

- Etablering af en sø (Tingstrup Sø)

- Terrænregulering og etablering af dræn

Thisted Kommune ønsker at etablere et klimaprojekt, hvor der etableres en ny sø og udføres terrænreguleringer, samt etableres afløb fra søen. Med projektet etableres en ca. 1,5 ha stor sø med et vandspejl i kote ca. 2,2 m. Det samlede projektområde er på ca. 11 ha. Søen som skal fødes af grundvand etableres ved udgravning til under grundvandsspejlet og overskudsjorden anvendes til at foretage en terrænregulering på landbrugsjord umiddelbart nord for søen. Fra søen etableres et afløb til det offentlige vandløb Bækken.