BASSINANLÆG OVER ENGEN

Et byggeprojekt er en tillidssag

BASSINANLÆG OVER ENGEN

02-07-18 Ikke-kategoriseret 0
Entreprise: Hovedentreprise
Beskrivelse: Tingstrup Sø - Bassinanlæg over engen
Bygherre: Thisted Spildevand Transport A/S
Sted: Over Engen, Thisted
År: 2018

Entreprisen omfatter lægning af nye hovedledninger henholdsvis regn- og spildevandsledninger, med tilhørende rensebrønde samt stikledninger og skelbrønde til regn- og spildevand placeret ved skel.