Måned: oktober 2018

Et byggeprojekt er en tillidssag

TINGSTRUP SØ NORD

Entreprise: Anlægsprojekt entreprise Beskrivelse: Synergiprojekt Bygherre: Thisted Kommune Sted: Tingstrup, Thisted År: 2018/2019 Thisted Kommune ønsker at etablere et vådområde, hvor der sker en genslyngning af Bækken, samt etableres et nyt dige/højvandslukke. Med projektet etableres et nyt vådområde og projektområde er på ca. 11 ha. Det offentlige vandløb Bækken skal genslynges mellem vejene Vadestedet og Over Engen.…
Read more


10-10-18 0

VÅDOMRÅDEPROJEKT SKIVEREN

Entreprise: Anlægsentreprise Beskrivelse: Etablering af Vådområde Bygherre: Thisted Kommune Sted: Lønnerup Fjord År: 2018 Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi i kombination med at mindske fosforudledningen. Vådområderne placeres på lavtliggende landbrugsarealer, hvor afvandingen forringes, og der skabes mere eller mindre permanente oversvømmelser. De ændrede afvandingsforhold etableres enten ved at lukke dræn…
Read more


10-10-18 0

NØRHÅ DAMBRUG

Entreprise: Naturgenopretnings entreprise Beskrivelse: Realisering af vandløbsprojekt Bygherre: Thisted Kommune Sted: Kærgårdsvej 32, Snedsted År: 2018 Realisering af vandløbsprojekt i Sjørring Sø Kanal ved Nørhå Dambrug. Projektet har til formål at forbedre passageforholdene for fisk og smådyr i Sjørring Sø Kanal ved at fjerne den gamle opstemning ved det nu vedlagte dambrug.


10-10-18 0

ROSENVÆNGET SKOLE

Entreprise: Råhusentreprise Beskrivelse: Tilbygning af nyt skoleafsnit Bygherre: Viborg Kommune Sted: Spættevej 2, 8800 Viborg År: 2018/2019/2020 Råhusentreprise – Ny Rosenvænget skole – tilbygning af nyt skoleafsnit


10-10-18 0

DALBY SKOLE

Entreprise: Totalentreprise Beskrivelse: Udvidelse af Dalby skole, samt etablering af nye klubfaciliteter Bygherre: Kolding Kommune Sted: Dalbyvej 97, 6000 Kolding År: 2018/2019/2020 Udvidelse og renovering af nuværende Dalby skole, samt etablering af nye klubfaciliteter til Dalby GF


10-10-18 0