Referencer

Et byggeprojekt er en tillidssag

BASSINANLÆG OVER ENGEN

Entreprise: Hovedentreprise Beskrivelse: Tingstrup Sø – Bassinanlæg over engen Bygherre: Thisted Spildevand Transport A/S Sted: Over Engen, Thisted År: 2018 Entreprisen omfatter lægning af nye hovedledninger henholdsvis regn- og spildevandsledninger, med tilhørende rensebrønde samt stikledninger og skelbrønde til regn- og spildevand placeret ved skel.


02-07-18 0

HOLSTEBRO ØVELSESPLADS

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 1 på 576 Holstebro øvelsesplads Entreprise: HovedentrepriseBeskrivelse: Etablering af værksted og materielfaciliteterBygherre: Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseSted: Hestbjergvej 32, 7500 HolstebroÅr: 2017/2018


13-03-18 0

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

2-etagers undervisningsbyggeri samt 3 etager i en mindre del. Byggeriet består af undervisningsrum med tilhørende birum. Arealet dækker i alt 4513 m².  På grunden ligger et mindre eksisterende hus som det nye undervisningsbyggeri skal forbindes med via en opvarmet glasgang. Herudover følgende udearealer: Overdækket affaldsskurCykelparkeringBoldbane. Basketball med en kurvForplads og del af udearealet mod haven med…
Read more


13-03-18 0

SKIVE KASERNE

  Bygning 132 på Skive kaserne. Projektet omfatter rydning i terræn inkl. fjernelse af belægninger samt etablering af nye garager med omklædningsfaciliteter inkl. nye belægningsarealer.   Entreprise: HovedentrepriseBeskrivelse: Etablering af nye garagerBygherre: Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseSted: Sdr.Boulevard, 7800 SkiveÅr: 2017/2018  


12-02-18 0
Holstebro øvelsesplads udført af Jakobsen Blindkilde Thisted

DRAGONKASERNEN, HOLSTEBRO

Dragonkasernen i Holstebro er et projekt omhandlende ombygning af eksisterende bygning 135 fra opvarmet depot til opvarmet garage for kampvogne samt to værksteder til Jydske Dragonregiment samt nye forpladser og forbindelsesveje. Entreprise: Hovedentreprise Beskrivelse: Ombygning af eksisterende bygning samt værksteder, forpladser og forbindelsesveje Bygherre:  Forsvarsministeriet Sted:  Kasernevej 5, 7500 Holstebro Areal: 2500 m² År: 2017…
Read more


13-12-17 0

NY KÆRVANG

Ny Kærvang er et projekt beliggende i Nykøbing Mors. Bygningen indeholder 24 boliger fordelt på 2 etager. Bygningen udføres i beton med partielt lette facader og facadepartier samt tagkonstruktion som varmt tag. Ikke bærende skillevægge opføres som gipsvægge. Bygningen bliver opført som bygningsklasse 2020 jf. BR10 og skal DGNB certificeres til guld. Navn på projekt:…
Read more


13-12-17 0

ELBÆK ALLÉ

Elbæk allé er et botilbud som består af 20 boliger opført som rækkehuse med 19 tilknyttede boliger. Hertil hører fælleslokaler, servicecenter med administration, servicearealer og et aktivitetscenter. Hele bygningen er opført i 1 plan og arealet udgør ca. 5400 m2. Udover dette opføres der også et mindre antal bygninger i terræn. Herunder skure, carporte, et…
Read more


03-10-17 1
aqua globe skanderborg

AQUA GLOBE, SKANDERBORG

Aqua Globe er et projekt der omhandler ny tilbygning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Navn på projekt: Aqua Globe Entreprise: Totalentreprise Egenproduktion: Jord, kloak, beton og belægning Beskrivelse: Ny tilbygning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed Bygherre: Skanderborg Forsyningsvirksomhed Sted: Døjsøvej, Skanderborg Areal: Ca. 1465 m2 År: 2017 – Rådgivere: CUBO Arkitekter A/S og Viggo Madsen A/S Energiklasse: 2015


13-04-17 0