Kategori: Ikke-kategoriseret

Et byggeprojekt er en tillidssag

TINGSTRUP SØ NORD

Entreprise: Anlægsprojekt entreprise Beskrivelse: Synergiprojekt Bygherre: Thisted Kommune Sted: Tingstrup, Thisted År: 2018/2019 Thisted Kommune ønsker at etablere et vådområde, hvor der sker en genslyngning af Bækken, samt etableres et nyt dige/højvandslukke. Med projektet etableres et nyt vådområde og projektområde er på ca. 11 ha. Det offentlige vandløb Bækken skal genslynges mellem vejene Vadestedet og Over Engen.…
Read more


10-10-18 0

VÅDOMRÅDEPROJEKT SKIVEREN

Entreprise: Anlægsentreprise Beskrivelse: Etablering af Vådområde Bygherre: Thisted Kommune Sted: Lønnerup Fjord År: 2018 Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi i kombination med at mindske fosforudledningen. Vådområderne placeres på lavtliggende landbrugsarealer, hvor afvandingen forringes, og der skabes mere eller mindre permanente oversvømmelser. De ændrede afvandingsforhold etableres enten ved at lukke dræn…
Read more


10-10-18 0

NØRHÅ DAMBRUG

Entreprise: Naturgenopretnings entreprise Beskrivelse: Realisering af vandløbsprojekt Bygherre: Thisted Kommune Sted: Kærgårdsvej 32, Snedsted År: 2018 Realisering af vandløbsprojekt i Sjørring Sø Kanal ved Nørhå Dambrug. Projektet har til formål at forbedre passageforholdene for fisk og smådyr i Sjørring Sø Kanal ved at fjerne den gamle opstemning ved det nu vedlagte dambrug.


10-10-18 0

ROSENVÆNGET SKOLE

Entreprise: Råhusentreprise Beskrivelse: Tilbygning af nyt skoleafsnit Bygherre: Viborg Kommune Sted: Spættevej 2, 8800 Viborg År: 2018/2019/2020 Råhusentreprise – Ny Rosenvænget skole – tilbygning af nyt skoleafsnit


10-10-18 0

DALBY SKOLE

Entreprise: Totalentreprise Beskrivelse: Udvidelse af Dalby skole, samt etablering af nye klubfaciliteter Bygherre: Kolding Kommune Sted: Dalbyvej 97, 6000 Kolding År: 2018/2019/2020 Udvidelse og renovering af nuværende Dalby skole, samt etablering af nye klubfaciliteter til Dalby GF


10-10-18 0

BASSINANLÆG OVER ENGEN

Entreprise: Hovedentreprise Beskrivelse: Tingstrup Sø – Bassinanlæg over engen Bygherre: Thisted Spildevand Transport A/S Sted: Over Engen, Thisted År: 2018 Projektet består af følgende elementer: – Etablering af en sø (Tingstrup Sø) – Terrænregulering og etablering af dræn Thisted Kommune ønsker at etablere et klimaprojekt, hvor der etableres en ny sø og udføres terrænreguleringer, samt etableres afløb…
Read more


02-07-18 0

HOLSTEBRO ØVELSESPLADS

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 1 på 576 Holstebro øvelsesplads Entreprise: HovedentrepriseBeskrivelse: Etablering af værksted og materielfaciliteterBygherre: Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseSted: Hestbjergvej 32, 7500 HolstebroÅr: 2017/2018


13-03-18 0

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

2-etagers undervisningsbyggeri samt 3 etager i en mindre del. Byggeriet består af undervisningsrum med tilhørende birum. Arealet dækker i alt 4513 m².  På grunden ligger et mindre eksisterende hus som det nye undervisningsbyggeri skal forbindes med via en opvarmet glasgang. Herudover følgende udearealer: Overdækket affaldsskurCykelparkeringBoldbane. Basketball med en kurvForplads og del af udearealet mod haven med…
Read more


13-03-18 0

SKIVE KASERNE

  Bygning 132 på Skive kaserne. Projektet omfatter rydning i terræn inkl. fjernelse af belægninger samt etablering af nye garager med omklædningsfaciliteter inkl. nye belægningsarealer.   Entreprise: HovedentrepriseBeskrivelse: Etablering af nye garagerBygherre: Forsvarsministeriets EjendomsstyrelseSted: Sdr.Boulevard, 7800 SkiveÅr: 2017/2018  


12-02-18 0
Holstebro øvelsesplads udført af Jakobsen Blindkilde Thisted

DRAGONKASERNEN, HOLSTEBRO

Dragonkasernen i Holstebro er et projekt omhandlende ombygning af eksisterende bygning 135 fra opvarmet depot til opvarmet garage for kampvogne samt to værksteder til Jydske Dragonregiment samt nye forpladser og forbindelsesveje. Entreprise: Hovedentreprise Beskrivelse: Ombygning af eksisterende bygning samt værksteder, forpladser og forbindelsesveje Bygherre:  Forsvarsministeriet Sted:  Kasernevej 5, 7500 Holstebro Areal: 2500 m² År: 2017…
Read more


13-12-17 0